Студия Союз [01-02x01-51] (2017-2018) WEBRip 720p | Chinese Zodiac 2012 | The Blacklist

One Piece

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
One Piece chap 772 9:46 am 317 lượt
One Piece Chap 771 9:45 am 275 lượt
One Piece chap 770 9:44 am 273 lượt
One Piece chap 769 9:44 am 328 lượt
One Piece – Chapter 768 10:10 am 439 lượt
One Piece – Chapter 767 1:02 am 496 lượt
One Piece – Chapter 766 1:02 am 450 lượt
One Piece – Chapter 765 1:02 am 491 lượt
One Piece – Chapter 764 1:02 am 503 lượt
One Piece – Chapter 763 1:01 am 469 lượt
One Piece – Chapter 762 1:01 am 431 lượt
One Piece – Chapter 761 1:01 am 376 lượt
One Piece – Chapter 760 1:01 am 438 lượt
One Piece – Chapter 759 1:01 am 344 lượt
One Piece – Chapter 758 1:01 am 312 lượt
One Piece – Chapter 757 1:01 am 448 lượt
One Piece – Chapter 756 1:01 am 423 lượt
One Piece – Chapter 755 1:01 am 473 lượt
One Piece – Chapter 754 1:01 am 383 lượt
One Piece – Chapter 753 1:01 am 411 lượt
One Piece – Chapter 752 1:01 am 404 lượt
One Piece – Chapter 751 1:01 am 407 lượt
One Piece – Chapter 750 1:01 am 394 lượt
One Piece – Chapter 749 1:01 am 306 lượt
One Piece – Chapter 748 TV 1:01 am 405 lượt
One Piece – Chapter 747 TV 1:01 am 400 lượt
One Piece – Chapter 746 TV 1:00 am 424 lượt
One Piece – Chapter 745 1:00 am 425 lượt
One Piece – Chapter 744 1:00 am 452 lượt
One Piece – Chapter 743 1:00 am 297 lượt
One Piece – Chapter 742 1:00 am 398 lượt
One Piece – Chapter 741 1:00 am 414 lượt
One Piece – Chapter 740 1:00 am 397 lượt
One Piece – Chapter 739 1:00 am 340 lượt
One Piece – Chapter 738 1:00 am 356 lượt
One Piece – Chapter 737 1:00 am 428 lượt
One Piece – Chapter 736 1:00 am 457 lượt
One Piece – Chapter 735 1:00 am 280 lượt
One Piece – Chapter 734 1:00 am 383 lượt
One Piece – Chapter 733 12:59 am 310 lượt
One Piece – Chapter 732 12:59 am 387 lượt
One Piece – Chapter 731 12:59 am 430 lượt
One Piece – Chapter 730 12:59 am 451 lượt
One Piece – Chapter 729 12:59 am 420 lượt
One Piece – Chapter 728 12:59 am 372 lượt
One Piece – Chapter 727 12:59 am 433 lượt
One Piece – Chapter 726 12:59 am 335 lượt
One Piece – Chapter 725 12:59 am 314 lượt
One Piece – Chapter 724 12:59 am 422 lượt
One Piece – Chapter 723 12:59 am 411 lượt
One Piece – Chapter 722 12:59 am 382 lượt
One Piece – Chapter 721 12:59 am 388 lượt
One Piece – Chapter 720 12:59 am 409 lượt
One Piece – Chapter 719 12:59 am 409 lượt
One Piece – Chapter 718 12:59 am 408 lượt
One Piece – Chapter 717 12:59 am 401 lượt
One Piece – Chapter 716 12:59 am 267 lượt
One Piece – Chapter 715 12:59 am 444 lượt
One Piece – Chapter 714 12:59 am 327 lượt
One Piece – Chapter 713 12:59 am 344 lượt
One Piece – Chapter 712 12:59 am 428 lượt
One Piece – Chapter 711 12:59 am 318 lượt
One Piece – Chapter 710 12:59 am 378 lượt
One Piece – Chapter 709 12:58 am 457 lượt
One Piece – Chương 708 12:58 am 317 lượt
One Piece – Chapter 707 12:58 am 338 lượt
One Piece – Chương 706 12:58 am 426 lượt
One Piece – Chapter 705 12:58 am 439 lượt
One Piece – Chapter 704 12:58 am 335 lượt
One Piece – Chapter 703 12:58 am 327 lượt
One Piece – Chapter 702 12:58 am 405 lượt
One Piece – Chapter 701 12:58 am 382 lượt
One Piece – Chapter 700 12:58 am 383 lượt
One Piece – Chapter 699 12:58 am 425 lượt
One Piece – Chapter 698 12:58 am 411 lượt
One Piece – Chapter 697 12:58 am 297 lượt
One Piece – Chapter 696 12:58 am 489 lượt
One Piece – Chapter 695 12:58 am 415 lượt
One Piece – Chapter 694 12:57 am 417 lượt
One Piece – Chapter 693 12:57 am 428 lượt
One Piece – Chapter 692 12:56 am 455 lượt
One Piece – Chapter 691 12:56 am 432 lượt
One Piece – Chapter 690 12:56 am 430 lượt
One Piece – Chapter 689 12:56 am 461 lượt
One Piece – Chapter 688 12:56 am 417 lượt
One Piece – Chapter 687 12:56 am 361 lượt
One Piece – Chapter 686 12:56 am 420 lượt
One Piece – Chapter 685 12:56 am 302 lượt
One Piece – Chapter 684 12:56 am 427 lượt
One Piece – Chapter 683 12:56 am 406 lượt
One Piece – Chapter 682 12:55 am 444 lượt
One Piece – Chapter 681 12:55 am 457 lượt
One Piece – Chapter 680 12:54 am 427 lượt
One Piece – Chapter 679 12:54 am 444 lượt
One Piece – Chapter 678 12:54 am 426 lượt
One Piece – Chapter 677 12:54 am 302 lượt
One Piece – Chapter 676 12:52 am 339 lượt
One Piece – Chapter 675 12:52 am 433 lượt
One Piece – Chapter 674 12:52 am 344 lượt
One Piece – Chapter 673 12:52 am 409 lượt
One Piece – Chapter 672 12:52 am 408 lượt
One Piece – Chapter 671 12:52 am 388 lượt
One Piece – Chapter 670 12:52 am 351 lượt
One Piece – Chapter 669 12:52 am 413 lượt
One Piece – Chapter 668 12:52 am 422 lượt
One Piece – Chapter 667 12:52 am 306 lượt
One Piece – Chapter 666 12:51 am 326 lượt
One Piece – Chapter 665 12:51 am 301 lượt
One Piece – Chapter 664 12:51 am 460 lượt
One Piece – Chapter 663 12:51 am 375 lượt
One Piece – Chapter 662 12:51 am 400 lượt
One Piece – Chapter 661 12:51 am 318 lượt
One Piece – Chapter 660 12:51 am 393 lượt
One Piece – Chapter 659 12:51 am 412 lượt
One Piece – Chapter 658 12:51 am 441 lượt
One Piece – Chapter 657 12:51 am 475 lượt
One Piece – Chapter 656 12:51 am 414 lượt
One Piece – Chapter 655 12:51 am 368 lượt
One Piece – Chapter 654 12:51 am 466 lượt
One Piece – Chapter 653 12:51 am 382 lượt
One Piece – Chapter 652 12:51 am 343 lượt
One Piece – Chapter 651 12:51 am 376 lượt
One Piece – Chapter 650 12:51 am 419 lượt
One Piece – Chapter 649 12:51 am 450 lượt
One Piece – Chapter 648 12:51 am 375 lượt
One Piece – Chapter 647 12:50 am 455 lượt
One Piece – Chapter 646 12:50 am 431 lượt
One Piece – Chapter 645 12:50 am 405 lượt
One Piece – Chapter 644 12:50 am 331 lượt
One Piece – Chapter 643 12:50 am 336 lượt
One Piece – Chapter 642 12:50 am 445 lượt
One Piece – Chapter 641 12:50 am 411 lượt
One Piece – Chapter 640 12:50 am 424 lượt
One Piece – Chapter 639 12:50 am 412 lượt
One Piece – Chapter 638 12:50 am 423 lượt
One Piece – Chapter 637 12:50 am 411 lượt
One Piece – Chapter 636 12:50 am 467 lượt
One Piece – Chapter 635 12:50 am 353 lượt
One Piece – Chapter 634 12:50 am 398 lượt
One Piece – Chapter 633 12:50 am 435 lượt
One Piece – Chapter 632 12:50 am 425 lượt
One Piece – Chapter 631 12:50 am 315 lượt
One Piece – Chapter 630 12:50 am 390 lượt
One Piece – Chapter 629 12:49 am 370 lượt
One Piece – Chapter 628 12:49 am 391 lượt
One Piece – Chapter 627 12:49 am 403 lượt
One Piece – Chapter 626 12:49 am 439 lượt
One Piece – Chapter 625 12:49 am 435 lượt
One Piece – Chapter 624 12:49 am 271 lượt
One Piece – Chapter 623 12:49 am 296 lượt
One Piece – Chapter 622 12:49 am 497 lượt
One Piece – Chapter 621 12:49 am 395 lượt
One Piece – Chapter 620 12:49 am 463 lượt
One Piece – Chapter 619 12:49 am 296 lượt
One Piece – Chapter 618 12:49 am 439 lượt
One Piece – Chapter 617 12:49 am 422 lượt
One Piece – Chapter 616 12:49 am 429 lượt
One Piece – Chapter 615 12:49 am 283 lượt
One Piece – Chapter 614 12:49 am 428 lượt
One Piece – Chapter 613 12:49 am 385 lượt
One Piece – Chapter 612 12:49 am 406 lượt
One Piece – Chapter 611 12:49 am 386 lượt
One Piece – Chapter 610 12:48 am 383 lượt
One Piece – Chapter 609 12:42 am 389 lượt
One Piece – Chapter 608 12:42 am 410 lượt
One Piece – Chapter 607 12:42 am 428 lượt
One Piece – Chapter 606 12:42 am 401 lượt
One Piece – Chapter 605 12:42 am 383 lượt
One Piece – Chapter 604 12:42 am 464 lượt
One Piece – Chapter 603 12:42 am 452 lượt
One Piece – Chapter 602 12:42 am 366 lượt
One Piece – Chapter 601 12:42 am 412 lượt
One Piece – Chapter 600 12:42 am 286 lượt
One Piece – Chapter 599 12:42 am 293 lượt
One Piece – Chapter 598 12:42 am 412 lượt
One Piece – Chapter 597 12:42 am 411 lượt
One Piece – Chapter 596 12:42 am 401 lượt
One Piece – Chapter 595 12:42 am 308 lượt
One Piece – Chapter 594 12:42 am 404 lượt
One Piece – Chapter 593 12:41 am 389 lượt
One Piece – Chapter 592 12:41 am 360 lượt
One Piece – Chapter 591 12:41 am 477 lượt
One Piece – Chapter 590 12:41 am 420 lượt
One Piece – Chapter 589 12:41 am 304 lượt
One Piece – Chapter 588 12:41 am 401 lượt
One Piece – Chapter 587 12:40 am 389 lượt
One Piece – Chapter 586 12:40 am 445 lượt
One Piece – Chapter 585 12:40 am 459 lượt
One Piece – Chapter 584 12:40 am 439 lượt
One Piece – Chapter 583 12:40 am 403 lượt
One Piece – Chapter 582 12:40 am 460 lượt
One Piece – Chapter 581 12:40 am 400 lượt
One Piece – Chapter 580 12:40 am 425 lượt
One Piece – Chapter 579 12:40 am 329 lượt
One Piece – Chapter 578 12:40 am 417 lượt
One Piece – Chapter 577 12:40 am 405 lượt
One Piece – Chapter 576 12:40 am 451 lượt
One Piece – Chapter 575 12:40 am 316 lượt
One Piece – Chapter 574 12:40 am 311 lượt
One Piece – Chapter 573 12:40 am 420 lượt
One Piece – Chapter 572 12:40 am 432 lượt
One Piece – Chapter 571 12:40 am 393 lượt
One Piece – Chapter 570 12:40 am 466 lượt
One Piece – Chapter 569 12:40 am 282 lượt
One Piece – Chapter 568 12:40 am 412 lượt
One Piece – Chapter 567 12:40 am 292 lượt
One Piece – Chapter 566 12:39 am 432 lượt
One Piece – Chapter 565 12:39 am 374 lượt
One Piece – Chapter 564 12:39 am 264 lượt
One Piece – Chapter 563 12:39 am 450 lượt
One Piece – Chapter 562 12:39 am 321 lượt
One Piece – Chapter 561 12:39 am 318 lượt
One Piece – Chapter 560 12:39 am 505 lượt
One Piece – Chapter 559 12:39 am 434 lượt
One Piece – Chapter 558 12:39 am 388 lượt
One Piece – Chapter 557 12:39 am 461 lượt
One Piece – Chapter 556 12:39 am 451 lượt
One Piece – Chapter 555 12:39 am 436 lượt
One Piece – Chapter 554 12:39 am 443 lượt
One Piece – Chapter 553 12:39 am 430 lượt
One Piece – Chapter 552 12:39 am 440 lượt
One Piece – Chapter 551 12:38 am 380 lượt
One Piece – Chapter 550 12:38 am 403 lượt
One Piece – Chapter 549 12:38 am 396 lượt
One Piece – Chapter 548 12:38 am 466 lượt
One Piece – Chapter 547 12:38 am 343 lượt
One Piece – Chapter 546 12:38 am 452 lượt
One Piece – Chapter 545 12:38 am 313 lượt
One Piece – Chapter 544 12:38 am 408 lượt
One Piece – Chapter 543 12:38 am 445 lượt
One Piece – Chapter 542 12:38 am 436 lượt
One Piece – Chapter 541 12:38 am 432 lượt
One Piece – Chapter 540 12:38 am 405 lượt
One Piece – Chapter 539 12:37 am 421 lượt
One Piece – Chapter 538 12:37 am 414 lượt
One Piece – Chapter 537 12:36 am 390 lượt
One Piece – Chapter 536 12:36 am 274 lượt
One Piece – Chapter 535 12:36 am 346 lượt
One Piece – Chapter 534 12:35 am 403 lượt
One Piece – Chapter 533 12:35 am 428 lượt
One Piece – Chapter 532 12:35 am 412 lượt
One Piece – Chapter 531 12:35 am 403 lượt
One Piece – Chapter 530 12:35 am 415 lượt
One Piece – Chapter 529 12:35 am 319 lượt
One Piece – Chapter 528 12:34 am 307 lượt
One Piece – Chapter 527 12:34 am 438 lượt
One Piece – Chapter 526 12:34 am 303 lượt
One Piece – Chapter 525 12:34 am 415 lượt
One Piece – Chapter 524 12:34 am 495 lượt
One Piece – Chapter 523 12:34 am 424 lượt
One Piece – Chapter 522 12:34 am 365 lượt
One Piece – Chapter 521 12:34 am 440 lượt
One Piece – Chapter 520 12:34 am 433 lượt
One Piece – Chapter 519 12:34 am 411 lượt
One Piece – Chapter 518 12:34 am 439 lượt
One Piece – Chapter 517 12:34 am 399 lượt
One Piece – Chapter 516 12:34 am 417 lượt
One Piece – Chapter 515 12:34 am 425 lượt
One Piece – Chapter 514 12:34 am 454 lượt
One Piece – Chapter 513 12:34 am 301 lượt
One Piece – Chapter 512 12:34 am 387 lượt
One Piece – Chapter 511 12:34 am 301 lượt
One Piece – Chapter 510 12:34 am 300 lượt
One Piece – Chapter 509 12:34 am 372 lượt
One Piece – Chapter 508 12:34 am 428 lượt
One Piece – Chapter 507 12:34 am 389 lượt
One Piece – Chapter 506 12:34 am 380 lượt
One Piece – Chapter 505 12:34 am 293 lượt
One Piece – Chapter 504 12:34 am 437 lượt
One Piece – Chapter 503 12:34 am 401 lượt
One Piece – Chapter 502 12:34 am 266 lượt
One Piece – Chapter 501 12:34 am 425 lượt
One Piece – Chapter 500 12:34 am 408 lượt
One Piece – Chapter 499 12:34 am 320 lượt
One Piece – Chapter 498 12:34 am 344 lượt
One Piece – Chapter 497 12:34 am 322 lượt
One Piece – Chapter 496 12:33 am 435 lượt
One Piece – Chapter 495 12:33 am 381 lượt
One Piece – Chapter 494 12:33 am 485 lượt
One Piece – Chapter 493 12:33 am 403 lượt
One Piece – Chapter 492 12:33 am 433 lượt
One Piece – Chapter 491 12:33 am 414 lượt
One Piece – Chapter 490 12:33 am 397 lượt
One Piece – Chapter 489 12:33 am 442 lượt
One Piece – Chapter 488 12:33 am 453 lượt
One Piece – Chapter 487 12:33 am 461 lượt
One Piece – Chapter 486 12:33 am 421 lượt
One Piece – Chapter 485 12:33 am 318 lượt
One Piece – Chapter 483 12:33 am 319 lượt
One Piece – Chapter 484 12:33 am 397 lượt
One Piece – Chapter 482 12:33 am 433 lượt
One Piece – Chapter 481 12:33 am 435 lượt
One Piece – Chapter 480 12:33 am 431 lượt
One Piece – Chapter 479 12:33 am 455 lượt
One Piece – Chapter 478 12:33 am 440 lượt
One Piece – Chapter 477 12:33 am 321 lượt
One Piece – Chapter 476 12:33 am 421 lượt
One Piece – Chapter 475 12:33 am 388 lượt
One Piece – Chapter 474 12:32 am 413 lượt
One Piece – Chapter 473 12:32 am 426 lượt
One Piece – Chapter 472 12:32 am 376 lượt
One Piece – Chapter 471 12:32 am 381 lượt
One Piece – Chapter 470 12:32 am 429 lượt
One Piece – Chapter 469 12:32 am 395 lượt
One Piece – Chapter 468 12:32 am 454 lượt
One Piece – Chapter 467 12:32 am 436 lượt
One Piece – Chapter 466 12:32 am 456 lượt
One Piece – Chapter 465 12:32 am 427 lượt
One Piece – Chapter 464 12:32 am 333 lượt
One Piece – Chapter 463 12:32 am 426 lượt
One Piece – Chapter 462 12:32 am 270 lượt
One Piece – Chapter 461 12:32 am 438 lượt
One Piece – Chapter 460 12:32 am 429 lượt
One Piece – Chapter 459 12:32 am 496 lượt
One Piece – Chapter 458 12:32 am 398 lượt
One Piece – Chapter 457 12:32 am 407 lượt
One Piece – Chapter 456 12:32 am 377 lượt
One Piece – Chapter 455 12:32 am 344 lượt
One Piece – Chapter 454 12:32 am 395 lượt
One Piece – Chapter 453 12:32 am 430 lượt
One Piece – Chapter 452 12:32 am 462 lượt
One Piece – Chapter 451 12:32 am 428 lượt
One piece – Chap 450 1:54 am 358 lượt
One piece – Chap 449 1:53 am 434 lượt
One piece – Chap 448 1:53 am 321 lượt
One piece – Chap 447 1:52 am 417 lượt
One piece – Chap 446 1:51 am 321 lượt
One piece – Chap 445 1:50 am 412 lượt
One piece – Chap 444 1:50 am 436 lượt
One piece – Chap 443 1:49 am 311 lượt
One piece – Chap 442 1:48 am 474 lượt
One piece – Chap 441 1:47 am 440 lượt
One piece – Chap 440 1:46 am 412 lượt
One piece – Chap 439 1:46 am 447 lượt
One piece – Chap 438 1:45 am 430 lượt
One piece – Chap 437 1:43 am 417 lượt
One piece – Chap 436 1:42 am 450 lượt
One piece – Chap 435 1:41 am 462 lượt
One piece – Chap 434 2:22 am 461 lượt
One piece – Chap 433 2:21 am 432 lượt
One piece – Chap 432 2:21 am 452 lượt
One piece – Chap 431 2:20 am 435 lượt
One piece – Chap 430 2:20 am 483 lượt
One piece – Chap 429 2:19 am 499 lượt
One piece – Chap 428 2:18 am 363 lượt
One piece – Chap 427 2:18 am 465 lượt
One piece – Chap 426 2:17 am 461 lượt
One piece – Chap 425 2:17 am 402 lượt
One piece – Chap 424 2:17 am 467 lượt
One piece – Chap 423 2:16 am 361 lượt
One piece – Chap 422 2:16 am 408 lượt
One piece – Chap 421 2:15 am 456 lượt
One piece – Chap 420 2:15 am 429 lượt
One piece – Chap 419 2:14 am 423 lượt
One piece – Chap 418 2:14 am 474 lượt
One piece – Chap 417 2:14 am 450 lượt
One piece – Chap 416 2:12 am 458 lượt
One piece – Chap 415 2:12 am 466 lượt
One piece – Chap 414 2:11 am 468 lượt
One piece – Chap 413 2:11 am 483 lượt
One piece – Chap 412 2:10 am 415 lượt
One piece – Chap 411 2:10 am 433 lượt
One piece – Chap 410 2:09 am 411 lượt
One piece – Chap 409 2:09 am 447 lượt
One piece – Chap 408 2:08 am 475 lượt
One piece – Chap 407 2:08 am 426 lượt
One piece – Chap 406 2:06 am 420 lượt
One piece – Chap 405 2:05 am 424 lượt
One piece – Chap 404 2:05 am 391 lượt
One piece – Chap 403 2:05 am 444 lượt
One piece – Chap 402 2:04 am 431 lượt
One piece – Chap 401 2:04 am 416 lượt
One piece – Chap 400 2:03 am 323 lượt
One piece – Chap 399 2:03 am 411 lượt
One piece – Chap 398 2:02 am 451 lượt
One piece – Chap 397 2:02 am 408 lượt
One piece – Chap 396 2:01 am 349 lượt
One piece – Chap 395 2:01 am 396 lượt
One piece – Chap 394 2:00 am 517 lượt
One piece – Chap 393 2:00 am 415 lượt
One piece – Chap 392 1:59 am 466 lượt
One piece – Chap 391 1:59 am 463 lượt
One piece – Chap 390 1:58 am 415 lượt
One piece – Chap 389 1:58 am 366 lượt
One piece – Chap 388 1:57 am 433 lượt
One piece – Chap 387 1:57 am 430 lượt
One piece – Chap 386 1:56 am 401 lượt
One piece – Chap 385 1:56 am 434 lượt
One piece – Chap 384 1:55 am 502 lượt
One piece – Chap 383 1:55 am 431 lượt
One piece – Chap 382 1:54 am 429 lượt
One piece – Chap 381 1:52 am 446 lượt
One piece – Chap 380 1:51 am 324 lượt
One piece – Chap 379 1:50 am 399 lượt
One piece – Chap 378 1:49 am 429 lượt
One piece – Chap 377 1:49 am 368 lượt
One piece – Chap 376 1:48 am 423 lượt
One piece – Chap 375 1:48 am 507 lượt
One piece – Chap 374 1:48 am 430 lượt
One piece – Chap 373 1:47 am 397 lượt
One piece – Chap 372 1:46 am 405 lượt
One piece – Chap 371 1:46 am 376 lượt
One piece – Chap 370 1:45 am 404 lượt
One piece – Chap 369 1:45 am 417 lượt
One piece – Chap 368 1:44 am 340 lượt
One piece – Chap 367 1:44 am 287 lượt
One piece – Chap 366 1:43 am 415 lượt
One piece – Chap 365 1:43 am 426 lượt
One piece – Chap 364 1:42 am 389 lượt
One piece – Chap 363 1:41 am 306 lượt
One piece – Chap 362 1:41 am 419 lượt
One piece – Chap 361 1:40 am 411 lượt
One piece – Chap 360 1:39 am 332 lượt
One piece – Chap 359 2:49 am 312 lượt
One piece – Chap 358 2:46 am 440 lượt
One piece – Chap 357 2:46 am 363 lượt
One piece – Chap 356 2:46 am 420 lượt
One piece – Chap 355 2:45 am 469 lượt
One piece – Chap 354 2:45 am 382 lượt
One piece – Chap 353 2:44 am 432 lượt
One piece – Chap 352 2:43 am 422 lượt
One piece – Chap 351 2:42 am 384 lượt
One piece – Chap 350 2:37 am 308 lượt
One piece – Chap 349 2:36 am 455 lượt
One piece – Chap 348 2:36 am 315 lượt
One piece – Chap 347 2:35 am 410 lượt
One piece – Chap 346 5:16 am 352 lượt
One piece – Chap 345 5:16 am 401 lượt
One piece – Chap 344 5:15 am 293 lượt
One piece – Chap 343 5:14 am 379 lượt
One piece – Chap 342 5:13 am 389 lượt
One piece – Chap 341 5:13 am 429 lượt
One piece – Chap 340 5:12 am 454 lượt
One piece – Chap 339 5:12 am 423 lượt
One piece – Chap 338 5:10 am 465 lượt
One piece – Chap 337 5:10 am 403 lượt
One piece – Chap 336 5:09 am 401 lượt
One piece – Chap 335 5:08 am 470 lượt
One piece – Chap 334 6:55 am 459 lượt
One piece – Chap 333 12:37 pm 422 lượt
One piece – Chap 332 12:37 pm 398 lượt
One piece – Chap 331 12:36 pm 457 lượt
One piece – Chap 330 12:36 pm 434 lượt
One piece – Chap 329 12:35 pm 372 lượt
One piece – Chap 328 12:34 pm 451 lượt
One piece – Chap 327 12:33 pm 435 lượt
One piece – Chap 326 12:33 pm 419 lượt
One piece – Chap 325 12:30 pm 421 lượt
One piece – Chap 324 12:30 pm 391 lượt
One piece – Chap 323 12:29 pm 412 lượt
One piece – Chap 322 12:29 pm 432 lượt
One piece – Chap 321 12:28 pm 336 lượt
One piece – Chap 320 12:28 pm 401 lượt
One piece – Chap 319 12:27 pm 401 lượt
One piece – Chap 318 12:26 pm 404 lượt
One piece – Chap 317 12:25 pm 504 lượt
One piece – Chap 316 12:24 pm 388 lượt
One piece – Chap 315 12:24 pm 470 lượt
One piece – Chap 314 12:23 pm 370 lượt
One piece – Chap 313 12:23 pm 486 lượt
One piece – Chap 312 12:22 pm 438 lượt
One piece – Chap 311 12:22 pm 324 lượt
One piece – Chap 310 12:20 pm 394 lượt
One piece – Chap 309 12:18 pm 415 lượt
One piece – Chap 308 12:18 pm 304 lượt
One piece – Chap 307 12:17 pm 440 lượt
One piece – Chap 306 12:17 pm 414 lượt
One piece – Chap 305 12:16 pm 402 lượt
One piece – Chap 304 12:15 pm 441 lượt
One piece – Chap 303 12:01 pm 356 lượt
One piece – Chap 302 12:00 pm 411 lượt
One piece – Chap 301 11:59 am 388 lượt
One piece – Chap 300 11:59 am 450 lượt
One piece – Chap 299 11:58 am 420 lượt
One piece – Chap 298 11:58 am 404 lượt
One piece – Chap 297 11:57 am 501 lượt
One piece – Chap 296 11:57 am 435 lượt
One piece – Chap 295 11:55 am 368 lượt
One piece – Chap 294 11:55 am 405 lượt
One piece – Chap 293 11:54 am 435 lượt
One piece – Chap 292 11:54 am 403 lượt
One piece – Chap 291 11:53 am 452 lượt
One piece – Chap 290 11:53 am 415 lượt
One piece – Chap 289 11:52 am 468 lượt
One piece – Chap 288 11:52 am 440 lượt
One piece – Chap 287 11:52 am 470 lượt
One piece – Chap 286 11:51 am 391 lượt
One piece – Chap 285 11:50 am 418 lượt
One piece – Chap 284 11:50 am 476 lượt
One piece – Chap 283 11:47 am 454 lượt
One piece – Chap 282 11:47 am 443 lượt
One piece – Chap 281 11:47 am 388 lượt
One piece – Chap 280 11:46 am 372 lượt
One piece – Chap 279 11:46 am 378 lượt
One piece – Chap 278 11:45 am 398 lượt
One piece – Chap 277 11:44 am 414 lượt
One piece – Chap 276 11:44 am 459 lượt
One piece – Chap 275 11:39 am 390 lượt
One piece – Chap 274 11:38 am 483 lượt
One piece – Chap 273 11:38 am 426 lượt
One piece – Chap 272 11:38 am 406 lượt
One piece – Chap 271 11:37 am 361 lượt
One piece – Chap 270 11:36 am 422 lượt
One piece – Chap 269 11:35 am 450 lượt
One piece – Chap 268 11:34 am 460 lượt
One piece – Chap 267 11:34 am 457 lượt
One piece – Chap 266 11:33 am 300 lượt
One piece – Chap 265 11:33 am 426 lượt
One piece – Chap 264 11:32 am 389 lượt
One piece – Chap 263 11:32 am 414 lượt
One piece – Chap 262 11:31 am 308 lượt
One piece – Chap 261 11:31 am 390 lượt
One piece – Chap 260 11:30 am 307 lượt
One piece – Chap 259 11:29 am 447 lượt
One piece – Chap 258 11:28 am 382 lượt
One piece – Chap 257 11:28 am 317 lượt
One piece – Chap 256 11:27 am 451 lượt
One piece – Chap 255 11:27 am 438 lượt
One piece – Chap 253 11:27 am 393 lượt
One piece – Chap 254 11:25 am 393 lượt
One piece – Chap 252 11:24 am 376 lượt
One piece – Chap 251 11:24 am 452 lượt
One piece – Chap 250 11:24 am 344 lượt
One piece – Chap 249 11:23 am 328 lượt
One piece – Chap 248 11:23 am 414 lượt
One piece – Chap 247 11:22 am 379 lượt
One piece – Chap 246 11:21 am 451 lượt
One piece – Chap 245 12:59 pm 438 lượt
One piece – Chap 244 12:58 pm 421 lượt
One piece – Chap 243 12:58 pm 441 lượt
One piece – Chap 242 12:57 pm 479 lượt
One piece – Chap 241 12:56 pm 446 lượt
One piece – Chap 240 5:49 am 350 lượt
One piece – Chap 239 5:49 am 464 lượt
One piece – Chap 238 5:49 am 434 lượt
One piece – Chap 237 5:48 am 412 lượt
One piece – Chap 236 5:47 am 380 lượt
One piece – Chap 235 5:47 am 318 lượt
One piece – Chap 234 5:46 am 437 lượt
One piece – Chap 233 5:46 am 357 lượt
One piece – Chap 232 5:44 am 498 lượt
One piece – Chap 231 5:44 am 383 lượt
One piece – Chap 230 5:42 am 427 lượt
One piece – Chap 229 5:41 am 441 lượt
One piece – Chap 228 5:41 am 450 lượt
One piece – Chap 227 5:40 am 488 lượt
One piece – Chap 226 5:40 am 420 lượt
One piece – Chap 225 5:39 am 454 lượt
One piece – Chap 224 5:38 am 431 lượt
One piece – Chap 223 5:38 am 318 lượt
One piece – Chap 222 5:38 am 371 lượt
One piece – Chap 221 5:37 am 362 lượt
One piece – Chap 220 5:29 am 427 lượt
One piece – Chap 219 5:28 am 424 lượt
One piece – Chap 218 5:28 am 482 lượt
One piece – Chap 217 5:27 am 342 lượt
One piece – Chap 216 5:27 am 495 lượt
One piece – Chap 215 5:27 am 445 lượt
One piece – Chap 214 5:26 am 435 lượt
One piece – Chap 213 5:25 am 448 lượt
One piece – Chap 212 5:25 am 480 lượt
One piece – Chap 211 5:24 am 327 lượt
One piece – Chap 210 5:23 am 435 lượt
One piece – Chap 209 5:23 am 388 lượt
One piece – Chap 208 5:22 am 333 lượt
One piece – Chap 207 5:21 am 433 lượt
One piece – Chap 206 5:20 am 462 lượt
One piece – Chap 205 5:20 am 475 lượt
One piece – Chap 204 5:19 am 414 lượt
One piece – Chap 203 5:19 am 410 lượt
One piece – Chap 202 5:17 am 496 lượt
One piece – Chap 201 5:17 am 432 lượt
One piece – Chap 200 5:16 am 451 lượt
One piece – Chap 199 5:16 am 446 lượt
One piece – Chap 198 5:15 am 268 lượt
One piece – Chap 197 5:15 am 348 lượt
One piece – Chap 196 5:14 am 374 lượt
One piece – Chap 195 5:13 am 412 lượt
One piece – Chap 194 5:12 am 478 lượt
One piece – Chap 193 5:12 am 417 lượt
One piece – Chap 192 5:11 am 479 lượt
One piece – Chap 191 5:11 am 399 lượt
One piece – Chap 190 5:10 am 404 lượt
One piece – Chap 189 5:10 am 316 lượt
One piece – Chap 188 5:08 am 415 lượt
One piece – Chap 187 5:08 am 454 lượt
One piece – Chap 186 5:07 am 425 lượt
One piece – Chap 185 5:07 am 400 lượt
One piece – Chap 184 5:06 am 415 lượt
One piece – Chap 183 5:05 am 380 lượt
One piece – Chap 182 5:05 am 405 lượt
One piece – Chap 181 5:04 am 459 lượt
One piece – Chap 180 5:15 am 431 lượt
One piece – Chap 179 5:15 am 402 lượt
One piece – Chap 178 5:14 am 405 lượt
One piece – Chap 177 5:14 am 456 lượt
One piece – Chap 176 5:13 am 405 lượt
One piece – Chap 175 5:12 am 362 lượt
One piece – Chap 174 5:11 am 518 lượt
One piece – Chap 173 5:11 am 467 lượt
One piece – Chap 172 5:10 am 349 lượt
One piece – Chap 171 5:10 am 443 lượt
One piece – Chap 170 5:09 am 350 lượt
One piece – Chap 169 5:08 am 459 lượt
One piece – Chap 168 5:08 am 313 lượt
One piece – Chap 167 5:07 am 347 lượt
One piece – Chap 166 5:07 am 420 lượt
One piece – Chap 165 6:16 am 392 lượt
One piece – Chap 164 6:15 am 432 lượt
One piece – Chap 163 6:00 am 421 lượt
One piece – Chap 162 5:59 am 423 lượt
One piece – Chap 161 5:56 am 408 lượt
One piece – Chap 160 1:16 am 449 lượt
One piece – Chap 159 1:15 am 449 lượt
One piece – Chap 158 1:14 am 397 lượt
One piece – Chap 157 1:13 am 409 lượt
One piece – Chap 156 1:11 am 296 lượt
One piece – Chap 155 1:10 am 423 lượt
One piece – Chap 154 1:09 am 407 lượt
One piece – Chap 153 1:09 am 438 lượt
One piece – Chap 152 1:08 am 440 lượt
One piece – Chap 151 1:07 am 428 lượt
One piece – Chap 150 1:06 am 389 lượt
One piece – Chap 149 1:05 am 416 lượt
One piece – Chap 148 1:04 am 474 lượt
One piece – Chap 147 1:04 am 438 lượt
One piece – Chap 146 1:03 am 473 lượt
One piece – Chap 145 1:03 am 419 lượt
One piece – Chap 144 1:01 am 440 lượt
One piece – Chap 143 1:00 am 450 lượt
One piece – Chap 142 12:59 am 414 lượt
One piece – Chap 141 12:59 am 391 lượt
One piece – Chap 140 3:32 pm 438 lượt
One piece – Chap 139 3:31 pm 415 lượt
One piece – Chap 138 3:29 pm 400 lượt
One piece – Chap 137 3:27 pm 393 lượt
One piece – Chap 136 3:26 pm 360 lượt
One piece – Chap 135 3:25 pm 400 lượt
One piece – Chap 134 3:24 pm 454 lượt
One piece – Chap 133 3:23 pm 447 lượt
One piece – Chap 132 3:22 pm 418 lượt
One piece – Chap 131 3:21 pm 430 lượt
One piece – Chap 130 3:20 pm 405 lượt
One piece – Chap 129 3:20 pm 426 lượt
One piece – Chap 128 3:19 pm 424 lượt
One piece – Chap 127 1:05 am 417 lượt
One piece – Chap 126 1:04 am 329 lượt
One piece – Chap 125 1:02 am 420 lượt
One piece – Chap 124 1:01 am 372 lượt
One piece – Chap 123 1:00 am 337 lượt
One piece – Chap 122 12:59 am 398 lượt
One piece – Chap 121 12:58 am 460 lượt
One piece – Chap 120 12:53 am 359 lượt
One piece – Chap 119 12:53 am 341 lượt
One piece – Chap 118 12:52 am 310 lượt
One piece – Chap 117 12:51 am 421 lượt
One piece – Chap 116 12:50 am 323 lượt
One piece – Chap 115 12:49 am 400 lượt
One piece – Chap 114 12:48 am 280 lượt
One piece – Chap 113 12:46 am 395 lượt
One piece – Chap 112 12:46 am 341 lượt
One piece – Chap 111 12:44 am 409 lượt
One piece – Chap 110 7:57 am 361 lượt
One piece – Chap 109 7:56 am 462 lượt
One piece – Chap 108 7:55 am 467 lượt
One piece – Chap 107 7:53 am 438 lượt
One piece – Chap 106 7:52 am 499 lượt
One piece – Chap 105 7:51 am 453 lượt
One piece – Chap 104 7:50 am 494 lượt
One piece – Chap 103 7:49 am 354 lượt
One piece – Chap 102 7:49 am 417 lượt
One piece – Chap 101 7:48 am 439 lượt
One piece – Chap 100 7:20 am 423 lượt
One piece – Chap 099 7:19 am 444 lượt
One piece – Chap 098 7:19 am 450 lượt
One piece – Chap 097 7:16 am 433 lượt
One piece – Chap 096 7:15 am 453 lượt
One piece – Chap 095 7:15 am 416 lượt
One piece – Chap 094 7:14 am 359 lượt
One piece – Chap 093 7:13 am 433 lượt
One piece – Chap 092 7:12 am 402 lượt
One piece – Chap 091 7:12 am 425 lượt
One piece – Chap 090 7:10 am 350 lượt
One piece – Chap 089 7:09 am 411 lượt
One piece – Chap 088 7:09 am 320 lượt
One piece – Chap 087 7:08 am 470 lượt
One piece – Chap 086 7:06 am 508 lượt
One piece – Chap 085 7:05 am 323 lượt
One piece – Chap 084 7:05 am 347 lượt
One piece – Chap 083 7:04 am 433 lượt
One piece – Chap 082 7:04 am 434 lượt
One piece – Chap 081 7:03 am 431 lượt
One piece – Chap 080 7:02 am 433 lượt
One piece – Chap 079 7:00 am 446 lượt
One piece – Chap 078 7:00 am 456 lượt
One piece – Chap 077 6:59 am 461 lượt
One piece – Chap 076 6:58 am 448 lượt
One piece – Chap 075 6:56 am 472 lượt
One piece – Chap 074 6:56 am 358 lượt
One piece – Chap 073 6:55 am 419 lượt
One piece – Chap 072 6:54 am 423 lượt
One piece – Chap 071 6:53 am 485 lượt
One piece – Chap 070 6:52 am 502 lượt
One piece – Chap 069 6:51 am 361 lượt
One piece – Chap 068 6:50 am 454 lượt
One piece – Chap 067 6:49 am 473 lượt
One piece – Chap 066 6:48 am 492 lượt
One piece – Chap 065 6:47 am 426 lượt
One piece – Chap 064 6:00 am 350 lượt
One piece – Chap 063 5:59 am 485 lượt
One piece – Chap 062 3:11 am 446 lượt
One piece – Chap 061 3:10 am 448 lượt
One piece – Chap 060 3:08 am 462 lượt
One piece – Chap 059 3:06 am 436 lượt
One piece – Chap 058 3:01 am 426 lượt
One piece – Chap 057 2:59 am 448 lượt
One piece – Chap 056 2:49 am 493 lượt
One piece – Chap 055 2:45 am 428 lượt
One piece – Chap 054 2:39 am 446 lượt
One piece – Chap 053 2:38 am 451 lượt
One piece – Chap 052 2:34 am 537 lượt
One piece – Chap 051 2:31 am 449 lượt
One piece – Chap 050 2:30 am 471 lượt
One piece – Chap 049 2:27 am 475 lượt
One piece – Chap 048 2:26 am 443 lượt
One piece – Chap 047 2:23 am 445 lượt
One piece – Chap 046 2:21 am 460 lượt
One piece – Chap 045 2:19 am 312 lượt
One piece – Chap 044 2:09 am 461 lượt
One piece – Chap 043 2:01 am 450 lượt
One piece – Chap 042 2:00 am 460 lượt
One piece – Chap 041 1:54 am 361 lượt
One piece – Chap 040 11:55 pm 430 lượt
One piece – Chap 039 11:54 pm 331 lượt
One piece – Chap 038 11:53 pm 463 lượt
One piece – Chap 037 11:52 pm 454 lượt
One piece – Chap 036 11:49 pm 370 lượt
One piece – Chap 035 11:48 pm 452 lượt
One piece – Chap 034 11:46 pm 428 lượt
One piece – Chap 033 11:30 pm 361 lượt
One Piece – Chap 032 5:39 pm 432 lượt
One piece – Chap 031 5:37 pm 423 lượt
One piece – Chap 030 5:04 pm 340 lượt
One piece – Chap 029 4:46 pm 433 lượt
One Piece – Chap 028 4:32 am 496 lượt
One Piece – Chap 027 4:24 am 452 lượt
One Piece – Chap 026 4:23 am 336 lượt
One Piece – Chap 025 4:22 am 419 lượt
One Piece – Chap 024 4:21 am 474 lượt
One Piece – Chap 023 4:20 am 414 lượt
One Piece – Chap 022 4:18 am 452 lượt
One Piece – Chap 021 4:16 am 395 lượt
One Piece – Chap 020 3:53 am 352 lượt
One Piece – Chap 019 3:52 am 509 lượt
One Piece – Chap 018 3:51 am 514 lượt
One Piece – Chap 017 1:03 pm 416 lượt
One Piece – Chap 016 12:46 pm 448 lượt
One Piece – Chap 015 12:32 pm 509 lượt
One Piece – Chap 014 12:18 pm 456 lượt
One Piece – Chap 013 2:12 am 455 lượt
One Piece – Chap 012 1:51 am 513 lượt
One Piece – Chap 011 1:24 am 504 lượt
One Piece – Chap 010 9:53 am 468 lượt
One Piece – Chap 009 9:29 am 534 lượt
One Piece – Chap 008 4:03 am 442 lượt
One Piece – Chap 007 3:38 am 484 lượt
One Piece – Chap 006 3:17 am 401 lượt
One Piece – Chap 005 2:18 am 441 lượt
One Piece – Chap 004 1:59 am 432 lượt
One Piece – Chap 003 1:45 am 482 lượt
One Piece – Chap 002 2:59 am 486 lượt
One Piece – Chap 001 1:45 am 435 lượt