Season 2 Episode 16 Suicide Squad | band baja hai band bajega song, | Samaa News

Naruto

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha, được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu!& Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách.Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke.Hai năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Naruto – Chapter 700 8:21 am 498 lượt
Naruto – Chapter 699 8:21 am 548 lượt
Naruto – Chapter 698 8:21 am 502 lượt
Naruto – Chapter 697 8:21 am 508 lượt
Naruto – Chapter 696 8:21 am 491 lượt
Naruto – Chapter 695 8:20 am 523 lượt
Naruto – Chapter 694 8:20 am 498 lượt
Naruto – Chapter 693 8:20 am 533 lượt
Naruto – Chapter 692 8:20 am 502 lượt
Naruto – Chapter 691 8:20 am 473 lượt
Naruto – Chapter 690 8:19 am 328 lượt
Naruto – Chapter 689 8:19 am 445 lượt
Naruto – Chapter 688 8:19 am 457 lượt
Naruto – Chapter 687 8:19 am 377 lượt
Naruto – Chapter 686 8:19 am 372 lượt
Naruto – Chapter 685 8:19 am 505 lượt
Naruto – Chapter 684 8:19 am 405 lượt
Naruto – Chapter 683 8:19 am 502 lượt
Naruto – Chapter 682 8:18 am 462 lượt
Naruto – Chapter 681 8:18 am 491 lượt
Naruto – Chapter 680 8:18 am 449 lượt
Naruto – Chapter 679 8:18 am 464 lượt
Naruto – Chapter 678 8:18 am 458 lượt
Naruto – Chapter 677 : Tsukuyomi vĩnh cửu Tiếng Việt 8:18 am 343 lượt
Naruto – Chapter 676: The Infinite Dream 8:17 am 356 lượt
Naruto – Chapter 675: Rinnegan của Sasuke 8:17 am 490 lượt
Naruto – Chapter 674 8:17 am 510 lượt
Naruto – Chapter 673 8:17 am 458 lượt
Naruto – Chapter 672 8:17 am 455 lượt
Naruto – Chapter 671 8:17 am 516 lượt
Naruto – Chapter 670 8:16 am 436 lượt
Naruto – Chapter 669 8:16 am 433 lượt
Naruto – Chapter 668 8:16 am 516 lượt
Naruto – Chapter 667 Tiếng Việt 8:16 am 493 lượt
Naruto – Chapter 666 8:16 am 520 lượt
Naruto – Chapter 665 8:16 am 343 lượt
Naruto – Chapter 664 8:16 am 384 lượt
Naruto – Chapter 663 8:16 am 480 lượt
Naruto – Chapter 662 8:15 am 478 lượt
Naruto – Chapter 661 8:15 am 354 lượt
Naruto – Chapter 660 8:15 am 487 lượt
Naruto – Chapter 659 8:14 am 465 lượt
Naruto – Chapter 658 8:14 am 462 lượt
Naruto – Chapter 657 8:14 am 480 lượt
Naruto – Chapter 656 – Hoán Đổi 8:14 am 439 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 399 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 438 lượt
Naruto – Chapter 654 8:14 am 476 lượt
Naruto – Chapter 653 8:13 am 382 lượt
Naruto – Chapter 652 8:13 am 465 lượt
Naruto – Chapter 651 8:13 am 459 lượt
Naruto – Chapter 650 8:12 am 426 lượt
Naruto – Chapter 649 – TV 8:12 am 477 lượt
Naruto – Chapter 648 8:12 am 394 lượt
Naruto – Chapter 647 8:12 am 501 lượt
Naruto – Chapter 646 8:12 am 475 lượt
Naruto – Chapter 645 8:11 am 481 lượt
Naruto – Chapter 644 8:11 am 497 lượt
Naruto – Chapter 643 8:11 am 484 lượt
Naruto – Chapter 642 8:11 am 439 lượt
Naruto – Chapter 641 8:11 am 503 lượt
Naruto – Chapter 640 8:11 am 390 lượt
Naruto – Chapter 639 8:11 am 462 lượt
Naruto – Chapter 638 8:11 am 444 lượt
Naruto – Chapter 637 8:10 am 401 lượt
Naruto – Chapter 636 8:07 am 349 lượt
Naruto – Chapter 635 8:07 am 478 lượt
Naruto – Chapter 634 8:07 am 504 lượt
Naruto – Chapter 633 8:07 am 495 lượt
Naruto – Chapter 632 8:06 am 481 lượt
Naruto – Chapter 631 8:06 am 476 lượt
Naruto – Chapter 630 8:06 am 461 lượt
Naruto – Chapter 629 8:06 am 462 lượt
Naruto – Chapter 628 8:06 am 464 lượt
Naruto – Chapter 627 8:05 am 460 lượt
Naruto – Chapter 626 8:05 am 501 lượt
Naruto – Chapter 625 8:05 am 467 lượt
Naruto – Chapter 624 8:05 am 374 lượt
Naruto – Chapter 623 8:05 am 452 lượt
Naruto – Chapter 622 8:05 am 350 lượt
Naruto – Chapter 621 8:04 am 501 lượt
Naruto – Chapter 620 8:04 am 526 lượt
Naruto – Chapter 619 8:03 am 379 lượt
Naruto – Chapter 618 8:03 am 477 lượt
Naruto – Chapter 617 8:03 am 462 lượt
Naruto – Chapter 616 8:02 am 444 lượt
Naruto – Chapter 615 8:02 am 459 lượt
Naruto – Chapter 614 8:02 am 441 lượt
Naruto – Chapter 613 8:02 am 428 lượt
Naruto – Chapter 612 8:02 am 404 lượt
Naruto – Chapter 611 8:02 am 495 lượt
Naruto – Chapter 610 8:02 am 347 lượt
Naruto – Chapter 609 8:02 am 509 lượt
Naruto – Chapter 608 8:02 am 500 lượt
Naruto – Chapter 607 8:02 am 406 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 351 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 473 lượt
Naruto – Chapter 605 8:02 am 484 lượt
Naruto – Chapter 604 8:02 am 430 lượt
Naruto – Chapter 603 8:01 am 377 lượt
Naruto – Chapter 602 8:01 am 457 lượt
Naruto – Chapter 601 8:01 am 448 lượt
Naruto – Chapter 600 8:01 am 446 lượt
Naruto – Chapter 599 8:01 am 471 lượt
Naruto – Chapter 598 8:01 am 476 lượt
Naruto – Chapter 597 8:01 am 367 lượt
Naruto – Chapter 596 8:01 am 483 lượt
Naruto – Chapter 595 8:01 am 473 lượt
Naruto – Chapter 594 8:01 am 352 lượt
Naruto – Chapter 593 8:01 am 438 lượt
Naruto – Chapter 592 8:01 am 424 lượt
Naruto – Chapter 591 8:00 am 369 lượt
Naruto – Chapter 590 8:00 am 405 lượt
Naruto – Chapter 589 8:00 am 495 lượt
Naruto – Chapter 588 8:00 am 449 lượt
Naruto – Chapter 587 8:00 am 437 lượt
Naruto – Chapter 586 8:00 am 454 lượt
Naruto – Chapter 585 7:59 am 472 lượt
Naruto – Chapter 584 7:59 am 369 lượt
Naruto – Chapter 583 7:59 am 426 lượt
Naruto – Chapter 582 7:58 am 435 lượt
Naruto – Chapter 581 7:58 am 492 lượt
Naruto – Chapter 580 7:58 am 482 lượt
Naruto – Chapter 579 7:58 am 478 lượt
Naruto – Chapter 578 7:58 am 398 lượt
Naruto – Chapter 577 7:58 am 479 lượt
Naruto – Chapter 576 7:58 am 498 lượt
Naruto – Chapter 575 7:58 am 427 lượt
Naruto – Chapter 574 7:58 am 375 lượt
Naruto – Chapter 573 7:57 am 445 lượt
Naruto – Chapter 572 7:57 am 460 lượt
Naruto – Chapter 571 7:57 am 383 lượt
Naruto – Chapter 570 7:57 am 455 lượt
Naruto – Chapter 569 7:57 am 455 lượt
Naruto – Chapter 568 7:57 am 454 lượt
Naruto – Chapter 567 7:57 am 468 lượt
Naruto – Chapter 566 7:57 am 443 lượt
Naruto – Chapter 565 7:57 am 437 lượt
Naruto – Chapter 564 7:56 am 415 lượt
Naruto – Chapter 563 7:56 am 468 lượt
Naruto – Chapter 562 7:56 am 464 lượt
Naruto – Chapter 561 7:56 am 466 lượt
Naruto – Chapter 560 7:44 am 364 lượt
Naruto – Chapter 559 7:44 am 494 lượt
Naruto – Chapter 558 7:44 am 455 lượt
Naruto – Chapter 557 7:44 am 515 lượt
Naruto – Chapter 556 7:44 am 485 lượt
Naruto – Chapter 555 7:44 am 456 lượt
Naruto – Chapter 554 7:43 am 343 lượt
Naruto – Chapter 553 7:43 am 411 lượt
Naruto – Chapter 552 7:43 am 415 lượt
Naruto – Chapter 551 7:43 am 358 lượt
Naruto – Chapter 550 7:43 am 491 lượt
Naruto – Chapter 549 7:43 am 448 lượt
Naruto – Chapter 548 7:43 am 375 lượt
Naruto – Chapter 547 7:43 am 454 lượt
Naruto – Chapter 546 7:43 am 353 lượt
Naruto – Chapter 545 7:43 am 464 lượt
Naruto – Chapter 544 7:43 am 574 lượt
Naruto – Chapter 543 7:43 am 378 lượt
Naruto – Chapter 542 7:42 am 457 lượt
Naruto – Chapter 541 7:42 am 365 lượt
Naruto – Chapter 540 7:42 am 456 lượt
Naruto – Chapter 539 7:42 am 475 lượt
Naruto – Chapter 538 7:42 am 538 lượt
Naruto – Chapter 537 7:42 am 393 lượt
Naruto – Chapter 536 7:41 am 477 lượt
Naruto – Chapter 535 7:41 am 384 lượt
Naruto – Chapter 534 7:41 am 435 lượt
Naruto – Chapter 533 7:41 am 421 lượt
Naruto – Chapter 532 7:41 am 449 lượt
Naruto – Chapter 531 7:41 am 417 lượt
Naruto – Chapter 530 7:41 am 480 lượt
Naruto – Chapter 529 7:40 am 470 lượt
Naruto – Chapter 528 7:40 am 477 lượt
Naruto – Chapter 527 7:40 am 463 lượt
Naruto – Chapter 526 7:40 am 432 lượt
Naruto – Chapter 525 7:40 am 457 lượt
Naruto – Chapter 524 7:40 am 456 lượt
Naruto – Chapter 523 7:40 am 358 lượt
Naruto – Chapter 522 7:40 am 447 lượt
Naruto – Chapter 521 7:40 am 468 lượt
Naruto – Chapter 520 7:40 am 446 lượt
Naruto – Chapter 519 7:40 am 406 lượt
Naruto – Chapter 518 7:40 am 441 lượt
Naruto – Chapter 517 7:40 am 492 lượt
Naruto – Chapter 516 7:40 am 524 lượt
Naruto – Chapter 515 7:39 am 490 lượt
Naruto – Chapter 514 7:39 am 490 lượt
Naruto – Chapter 513 7:39 am 434 lượt
Naruto – Chapter 512 7:39 am 464 lượt
Naruto – Chapter 511 7:38 am 427 lượt
Naruto – Chapter 510 7:38 am 466 lượt
Naruto – Chapter 509 7:38 am 503 lượt
Naruto – Chapter 508 7:38 am 477 lượt
Naruto – Chapter 507 7:38 am 416 lượt
Naruto – Chapter 506 7:38 am 482 lượt
Naruto – Chapter 505 7:38 am 392 lượt
Naruto – Chapter 504 7:38 am 465 lượt
Naruto – Chapter 503 7:38 am 431 lượt
Naruto – Chapter 502 7:37 am 477 lượt
Naruto – Chapter 501 7:37 am 439 lượt
Naruto – Chapter 500 7:37 am 500 lượt
Naruto – Chapter 499 7:37 am 487 lượt
Naruto – Chapter 498 7:37 am 377 lượt
Naruto – Chapter 497 7:37 am 488 lượt
Naruto – Chapter 496 7:36 am 358 lượt
Naruto – Chapter 495 7:36 am 335 lượt
Naruto – Chapter 494 7:36 am 483 lượt
Naruto – Chapter 493 7:36 am 455 lượt
Naruto – Chapter 492 7:36 am 438 lượt
Naruto – Chapter 491 7:36 am 474 lượt
Naruto – Chapter 490 7:36 am 479 lượt
Naruto – Chapter 489 7:36 am 461 lượt
Naruto – Chapter 488 7:36 am 452 lượt
Naruto – Chapter 487 7:36 am 462 lượt
Naruto – Chapter 486 7:36 am 474 lượt
Naruto – Chapter 485 7:36 am 465 lượt
Naruto – Chapter 484 7:35 am 415 lượt
Naruto – Chapter 483 7:35 am 460 lượt
Naruto – Chapter 482 7:35 am 309 lượt
Naruto – Chapter 481 7:35 am 452 lượt
Naruto – Chapter 480 7:35 am 449 lượt
Naruto – Chapter 479 7:35 am 452 lượt
Naruto – Chapter 478 7:35 am 455 lượt
Naruto – Chapter 477 7:34 am 498 lượt
Naruto – Chapter 476 7:34 am 500 lượt
Naruto – Chapter 475 7:34 am 366 lượt
Naruto – Chapter 474 7:34 am 415 lượt
Naruto – Chapter 473 7:34 am 342 lượt
Naruto – Chapter 472 7:34 am 355 lượt
Naruto – Chapter 471 7:34 am 442 lượt
Naruto – Chapter 470 7:34 am 401 lượt
Naruto – Chapter 469 7:34 am 476 lượt
Naruto – Chapter 468 7:34 am 423 lượt
Naruto – Chapter 467 7:34 am 517 lượt
Naruto – Chapter 466 7:33 am 491 lượt
Naruto – Chapter 465 7:33 am 482 lượt
Naruto – Chapter 464 7:33 am 503 lượt
Naruto – Chapter 463 7:33 am 351 lượt
Naruto – Chapter 462 7:33 am 413 lượt
Naruto – Chapter 461 7:33 am 437 lượt
Naruto – Chapter 460 7:33 am 430 lượt
Naruto – Chapter 459 7:33 am 441 lượt
Naruto – Chapter 458 7:33 am 458 lượt
Naruto – Chapter 457 7:33 am 443 lượt
Naruto – Chapter 456 7:33 am 420 lượt
Naruto – Chapter 455 7:33 am 455 lượt
Naruto – Chapter 454 7:32 am 398 lượt
Naruto – Chapter 453 7:32 am 386 lượt
Naruto – Chapter 452 7:32 am 507 lượt
Naruto – Chapter 451 7:32 am 345 lượt
Naruto – Chapter 450 7:32 am 423 lượt
Naruto – Chapter 449 7:32 am 443 lượt
Naruto – Chapter 448 7:32 am 454 lượt
Naruto – Chapter 447 7:32 am 467 lượt
Naruto – Chapter 446 7:32 am 374 lượt
Naruto – Chapter 445 7:32 am 440 lượt
Naruto – Chapter 444 7:32 am 445 lượt
Naruto – Chapter 443 7:29 am 326 lượt
Naruto – Chapter 442 7:26 am 426 lượt
Naruto – Chapter 441 7:25 am 445 lượt
Naruto – Chapter 440 7:25 am 499 lượt
Naruto – Chapter 439 7:25 am 447 lượt
Naruto – Chapter 438 7:25 am 452 lượt
Naruto – Chapter 437 7:25 am 472 lượt
Naruto – Chapter 436 7:25 am 525 lượt
Naruto – Chapter 435 7:24 am 375 lượt
Naruto – Chapter 434 7:24 am 379 lượt
Naruto – Chapter 433 7:24 am 450 lượt
Naruto – Chapter 432 7:24 am 470 lượt
Naruto – Chapter 431 7:24 am 368 lượt
Naruto – Chapter 430 7:24 am 448 lượt
Naruto – Chapter 429 7:24 am 429 lượt
Naruto – Chapter 428 7:24 am 421 lượt
Naruto – Chapter 427 7:23 am 434 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 350 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 447 lượt
Naruto – Chapter 425 7:23 am 345 lượt
Naruto – Chapter 424 7:23 am 439 lượt
Naruto – Chapter 423 7:23 am 601 lượt
Naruto – Chapter 422 7:23 am 381 lượt
Naruto – Chapter 421 7:23 am 448 lượt
Naruto – Chapter 420 7:23 am 375 lượt
Naruto – Chapter 419 7:23 am 460 lượt
Naruto – Chapter 418 7:22 am 407 lượt
Naruto – Chapter 417 7:22 am 461 lượt
Naruto – Chapter 416 7:22 am 462 lượt
Naruto – Chapter 415 7:22 am 455 lượt
Naruto – Chapter 414 7:22 am 437 lượt
Naruto – Chapter 413 7:22 am 456 lượt
Naruto – Chapter 412 7:22 am 360 lượt
Naruto – Chapter 411 7:22 am 440 lượt
Naruto – Chapter 410 7:22 am 477 lượt
Naruto – Chapter 409 7:22 am 475 lượt
Naruto – Chapter 408 7:21 am 446 lượt
Naruto – Chapter 407 7:21 am 456 lượt
Naruto – Chapter 406 7:21 am 502 lượt
Naruto – Chapter 405 7:21 am 474 lượt
Naruto – Chapter 404 7:21 am 449 lượt
Naruto – Chapter 403 7:21 am 445 lượt
Naruto – Chapter 402 7:21 am 471 lượt
Naruto – Chapter 401 7:21 am 355 lượt
Naruto – Chapter 400 7:21 am 473 lượt
Naruto – Chapter 399 7:21 am 366 lượt
Naruto – Chapter 398 7:21 am 458 lượt
Naruto – Chapter 397 7:21 am 364 lượt
Naruto – Chapter 396 7:21 am 460 lượt
Naruto – Chapter 395 7:20 am 464 lượt
Naruto – Chapter 394 7:20 am 557 lượt
Naruto – Chapter 393 7:20 am 464 lượt
Naruto – Chapter 392 7:20 am 496 lượt
Naruto – Chapter 391 7:20 am 480 lượt
Naruto – Chapter 390 7:20 am 456 lượt
Naruto – Chapter 389 7:20 am 454 lượt
Naruto – Chapter 388 7:20 am 409 lượt
Naruto – Chapter 387 7:20 am 471 lượt
Naruto – Chapter 386 7:20 am 331 lượt
Naruto – Chapter 385 7:20 am 445 lượt
Naruto – Chapter 384 7:20 am 462 lượt
Naruto – Chapter 383 7:20 am 458 lượt
Naruto – Chapter 382 7:20 am 432 lượt
Naruto – Chapter 381 7:19 am 464 lượt
Naruto – Chapter 380 7:19 am 464 lượt
Naruto – Chapter 379 7:19 am 436 lượt
Naruto – Chapter 378 7:19 am 453 lượt
Naruto – Chapter 377 7:19 am 384 lượt
Naruto – Chapter 376 7:19 am 455 lượt
Naruto – Chapter 375 7:19 am 442 lượt
Naruto – Chapter 374 7:19 am 494 lượt
Naruto – Chapter 373 7:19 am 496 lượt
Naruto – Chapter 372 7:19 am 449 lượt
Naruto – Chapter 371 7:19 am 438 lượt
Naruto – Chapter 370 7:19 am 489 lượt
Naruto – Chapter 369 7:18 am 469 lượt
Naruto – Chapter 368 7:18 am 475 lượt
Naruto – Chapter 367 7:18 am 370 lượt
Naruto – Chapter 366 7:18 am 457 lượt
Naruto – Chapter 365 7:18 am 481 lượt
Naruto – Chapter 364 7:18 am 449 lượt
Naruto – Chapter 363 7:18 am 443 lượt
Naruto – Chapter 362 7:18 am 377 lượt
Naruto – Chapter 361 7:18 am 407 lượt
Naruto – Chapter 360 7:18 am 453 lượt
Naruto – Chapter 359 7:18 am 418 lượt
Naruto – Chapter 358 7:18 am 405 lượt
Naruto – Chapter 357 7:17 am 349 lượt
Naruto – Chapter 356 7:17 am 485 lượt
Naruto – Chapter 355 7:17 am 436 lượt
Naruto – Chapter 354 7:17 am 452 lượt
Naruto – Chapter 353 7:17 am 455 lượt
Naruto – Chapter 352 7:17 am 363 lượt
Naruto – Chapter 351 7:17 am 426 lượt
Naruto – Chapter 350 7:17 am 480 lượt
Naruto – Chapter 349 7:16 am 496 lượt
Naruto – Chapter 348 7:16 am 524 lượt
Naruto – Chapter 347 7:16 am 323 lượt
Naruto – Chapter 346 7:16 am 433 lượt
Naruto – Chapter 345 7:16 am 472 lượt
Naruto – Chapter 344 7:16 am 490 lượt
Naruto – Chapter 343 7:16 am 366 lượt
Naruto – Chapter 342 7:16 am 460 lượt
Naruto – Chapter 341 7:16 am 485 lượt
Naruto – Chapter 340 7:16 am 504 lượt
Naruto – Chapter 339 7:16 am 465 lượt
Naruto – Chapter 338 7:16 am 413 lượt
Naruto – Chapter 337 7:16 am 424 lượt
Naruto – Chapter 336 7:16 am 359 lượt
Naruto – Chapter 335 7:16 am 549 lượt
Naruto – Chapter 334 7:16 am 475 lượt
Naruto – Chapter 333 7:16 am 480 lượt
Naruto – Chapter 332 7:15 am 463 lượt
Naruto – Chapter 331 7:15 am 496 lượt
Naruto – Chapter 330 7:15 am 462 lượt
Naruto – Chapter 329 7:15 am 374 lượt
Naruto – Chapter 328 7:15 am 451 lượt
Naruto – Chapter 327 7:15 am 399 lượt
Naruto – Chapter 326 7:15 am 483 lượt
Naruto – Chapter 325 7:15 am 436 lượt
Naruto – Chapter 324 7:15 am 364 lượt
Naruto – Chapter 323 7:15 am 446 lượt
Naruto – Chapter 322 7:14 am 388 lượt
Naruto – Chapter 321 7:14 am 444 lượt
Naruto – Chapter 320 7:14 am 403 lượt
Naruto – Chapter 319 7:14 am 395 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 449 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 477 lượt
Naruto – Chapter 317 7:14 am 450 lượt
Naruto – Chapter 316 7:13 am 453 lượt
Naruto – Chapter 315 7:13 am 474 lượt
Naruto – Chapter 314 7:13 am 438 lượt
Naruto – Chapter 313 7:13 am 415 lượt
Naruto – Chapter 312 7:13 am 449 lượt
Naruto – Chapter 311 7:13 am 471 lượt
Naruto – Chapter 310 7:13 am 488 lượt
Naruto – Chapter 309 7:13 am 536 lượt
Naruto – Chapter 308 7:13 am 481 lượt
Naruto – Chapter 307 7:13 am 374 lượt
Naruto – Chapter 306 7:13 am 430 lượt
Naruto – Chapter 305 7:13 am 473 lượt
Naruto – Chapter 304 7:12 am 512 lượt
Naruto – Chapter 303 7:12 am 456 lượt
Naruto – Chapter 302 7:12 am 393 lượt
Naruto – Chapter 301 7:12 am 447 lượt
Naruto – Chapter 300 7:12 am 375 lượt
Naruto – Chapter 299 7:12 am 468 lượt
Naruto – Chapter 298 7:12 am 475 lượt
Naruto – Chapter 297 7:12 am 468 lượt
Naruto – Chapter 296 7:12 am 464 lượt
Naruto – Chapter 295 7:11 am 452 lượt
Naruto – Chapter 294 7:11 am 461 lượt
Naruto – Chapter 293 7:11 am 468 lượt
Naruto – Chapter 292 7:11 am 393 lượt
Naruto – Chapter 291 7:11 am 448 lượt
Naruto – Chapter 290 7:11 am 523 lượt
Naruto – Chapter 289 7:11 am 488 lượt
Naruto – Chapter 288 7:11 am 438 lượt
Naruto – Chapter 287 7:11 am 445 lượt
Naruto – Chapter 286 7:11 am 363 lượt
Naruto – Chapter 285 1:00 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 284 1:00 pm 476 lượt
Naruto – Chapter 283 1:00 pm 407 lượt
Naruto – Chapter 282 12:59 pm 373 lượt
Naruto – Chapter 281 12:59 pm 483 lượt
Naruto – Chapter 280 12:59 pm 446 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 508 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 493 lượt
Naruto – Chapter 278 12:59 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 277 12:59 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 276 12:59 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 275 12:59 pm 433 lượt
Naruto – Chapter 274 12:58 pm 453 lượt
Naruto – Chapter 273 12:58 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 272 12:58 pm 370 lượt
Naruto – Chapter 271 12:58 pm 435 lượt
Naruto – Chapter 270 12:58 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 269 12:58 pm 402 lượt
Naruto – Chapter 268 12:58 pm 479 lượt
Naruto – Chapter 267 12:58 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 266 12:58 pm 353 lượt
Naruto – Chapter 265 12:58 pm 382 lượt
Naruto – Chapter 264 12:58 pm 362 lượt
Naruto – Chapter 263 12:58 pm 498 lượt
Naruto – Chapter 262 12:57 pm 468 lượt
Naruto – Chapter 261 12:57 pm 462 lượt
Naruto – Chapter 260 12:57 pm 418 lượt
Naruto – Chapter 259 12:57 pm 458 lượt
Naruto – Chapter 258 12:57 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 257 12:57 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 256 12:57 pm 488 lượt
Naruto – Chapter 255 12:57 pm 473 lượt
Naruto – Chapter 254 12:57 pm 447 lượt
Naruto – Chapter 253 12:57 pm 437 lượt
Naruto – Chapter 252 12:56 pm 441 lượt
Naruto – Chapter 251 12:56 pm 513 lượt
Naruto – Chapter 250 12:56 pm 452 lượt
Naruto – Chapter 249 12:56 pm 470 lượt
Naruto – Chapter 248 12:56 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 247 12:56 pm 473 lượt
Naruto – Chapter 246 12:56 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 245 12:56 pm 564 lượt
Naruto – Chapter 244 12:56 pm 486 lượt
Naruto – Chapter 243 12:56 pm 350 lượt
Naruto – Chapter 242 12:56 pm 476 lượt
Naruto – Chapter 241 12:56 pm 300 lượt
Naruto – Chapter 240 12:55 pm 468 lượt
Naruto – Chapter 239 12:55 pm 389 lượt
Naruto – Chapter 238 12:55 pm 354 lượt
Naruto – Chapter 237 12:55 pm 479 lượt
Naruto – Chapter 236 12:55 pm 376 lượt
Naruto – Chapter 235 12:55 pm 383 lượt
Naruto – Chapter 234 12:55 pm 428 lượt
Naruto – Chapter 233 12:55 pm 334 lượt
Naruto – Chapter 232 12:55 pm 445 lượt
Naruto – Chapter 231 12:55 pm 353 lượt
Naruto – Chapter 230 12:54 pm 499 lượt
Naruto – Chapter 229 12:54 pm 479 lượt
Naruto – Chapter 228 12:54 pm 515 lượt
Naruto – Chapter 227 12:54 pm 377 lượt
Naruto – Chapter 226 12:54 pm 378 lượt
Naruto – Chapter 225 12:54 pm 414 lượt
Naruto – Chapter 224 12:54 pm 418 lượt
Naruto – Chapter 223 12:54 pm 482 lượt
Naruto – Chapter 222 12:54 pm 335 lượt
Naruto – Chapter 221 12:54 pm 475 lượt
Naruto – Chapter 220 12:54 pm 480 lượt
Naruto – Chapter 219 12:54 pm 457 lượt
Naruto – Chapter 218 12:53 pm 507 lượt
Naruto – Chapter 217 12:53 pm 377 lượt
Naruto – Chapter 216 12:53 pm 412 lượt
Naruto – Chapter 215 12:52 pm 406 lượt
Naruto – Chapter 214 12:52 pm 452 lượt
Naruto – Chapter 213 12:52 pm 424 lượt
Naruto – Chapter 212 12:52 pm 488 lượt
Naruto – Chapter 211 12:52 pm 472 lượt
Naruto – Chapter 210 12:52 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 209 12:52 pm 477 lượt
Naruto – Chapter 208 12:52 pm 388 lượt
Naruto – Chapter 207 12:52 pm 490 lượt
Naruto – Chapter 206 12:52 pm 484 lượt
Naruto – Chapter 205 12:52 pm 447 lượt
Naruto – Chapter 204 12:51 pm 459 lượt
Naruto – Chapter 203 12:51 pm 639 lượt
Naruto – Chapter 202 12:51 pm 441 lượt
Naruto – Chapter 201 12:51 pm 445 lượt
Naruto – Chapter 200 12:51 pm 450 lượt
Naruto – Chapter 199 12:51 pm 344 lượt
Naruto – Chapter 198 12:51 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 197 12:51 pm 438 lượt
Naruto – Chapter 196 12:51 pm 444 lượt
Naruto – Chapter 195 12:50 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 194 12:50 pm 428 lượt
Naruto – Chapter 193 12:50 pm 461 lượt
Naruto – Chapter 192 12:50 pm 479 lượt
Naruto – Chapter 191 12:50 pm 426 lượt
Naruto – Chapter 190 12:50 pm 371 lượt
Naruto – Chapter 189 12:50 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 187 12:50 pm 463 lượt
Naruto – Chapter 186 12:50 pm 458 lượt
Naruto – Chapter 185 12:49 pm 435 lượt
Naruto – Chapter 184 12:49 pm 381 lượt
Naruto – Chapter 183 12:49 pm 482 lượt
Naruto – Chapter 182 12:49 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 181 12:49 pm 448 lượt
Naruto – Chapter 180 12:49 pm 469 lượt
Naruto – Chapter 179 12:49 pm 378 lượt
Naruto – Chapter 178 12:49 pm 368 lượt
Naruto – Chapter 177 12:49 pm 445 lượt
Naruto – Chapter 176 12:48 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 175 12:48 pm 458 lượt
Naruto – Chapter 174 12:48 pm 474 lượt
Naruto – Chapter 173 12:48 pm 483 lượt
Naruto – Chapter 172 12:48 pm 406 lượt
Naruto – Chapter 171 12:48 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 170 12:48 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 169 12:47 pm 483 lượt
Naruto – Chapter 168 12:47 pm 554 lượt
Naruto – Chapter 167 12:47 pm 370 lượt
Naruto – Chapter 166 12:47 pm 463 lượt
Naruto – Chapter 165 12:47 pm 458 lượt
Naruto – Chapter 164 12:47 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 163 12:47 pm 440 lượt
Naruto – Chapter 162 12:47 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 161 12:47 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 160 3:17 am 470 lượt
Naruto – Chapter 159 3:17 am 385 lượt
Naruto – Chapter 158 3:17 am 433 lượt
Naruto – Chapter 157 3:17 am 445 lượt
Naruto – Chapter 156 3:17 am 466 lượt
Naruto – Chapter 155 3:17 am 469 lượt
Naruto – Chapter 154 3:16 am 466 lượt
Naruto – Chapter 153 3:16 am 386 lượt
Naruto – Chapter 152 3:16 am 374 lượt
Naruto – Chapter 151 3:16 am 435 lượt
Naruto – Chapter 150 3:16 am 363 lượt
Naruto – Chapter 149 3:16 am 370 lượt
Naruto – Chapter 148 3:16 am 455 lượt
Naruto – Chapter 147 3:16 am 459 lượt
Naruto – Chapter 146 3:16 am 449 lượt
Naruto – Chapter 145 3:16 am 446 lượt
Naruto – Chapter 144 3:16 am 363 lượt
Naruto – Chapter 143 3:16 am 497 lượt
Naruto – Chapter 142 3:16 am 459 lượt
Naruto – Chapter 141 3:16 am 434 lượt
Naruto – Chapter 140 3:16 am 435 lượt
Naruto – Chapter 139 3:16 am 423 lượt
Naruto – Chapter 138 3:16 am 434 lượt
Naruto – Chapter 137 3:15 am 460 lượt
Naruto – Chapter 136 3:15 am 447 lượt
Naruto – Chapter 135 3:15 am 454 lượt
Naruto – Chapter 134 3:15 am 340 lượt
Naruto – Chapter 133 3:15 am 482 lượt
Naruto – Chapter 132 3:15 am 457 lượt
Naruto – Chapter 131 3:15 am 446 lượt
Naruto – Chapter 130 3:15 am 376 lượt
Naruto – Chapter 129 3:15 am 479 lượt
Naruto – Chapter 128 3:15 am 347 lượt
Naruto – Chapter 127 3:15 am 464 lượt
Naruto – Chapter 126 3:15 am 373 lượt
Naruto – Chapter 125 3:14 am 433 lượt
Naruto – Chapter 124 3:14 am 520 lượt
Naruto – Chapter 123 3:14 am 441 lượt
Naruto – Chapter 122 3:14 am 370 lượt
Naruto – Chapter 121 3:14 am 449 lượt
Naruto – Chapter 120 3:14 am 497 lượt
Naruto – Chapter 119 3:14 am 343 lượt
Naruto – Chapter 118 3:14 am 466 lượt
Naruto – Chapter 117 3:14 am 447 lượt
Naruto – Chapter 116 3:14 am 335 lượt
Naruto – Chapter 115 3:14 am 435 lượt
Naruto – Chapter 114 3:14 am 455 lượt
Naruto – Chapter 113 3:14 am 496 lượt
Naruto – Chapter 112 3:14 am 469 lượt
Naruto – Chapter 111 3:14 am 321 lượt
Naruto – Chapter 110 3:13 am 472 lượt
Naruto – Chapter 109 3:13 am 373 lượt
Naruto – Chapter 108 3:13 am 437 lượt
Naruto – Chapter 107 3:13 am 341 lượt
Naruto – Chapter 106 3:13 am 491 lượt
Naruto – Chapter 105 3:13 am 464 lượt
Naruto – Chapter 104 3:13 am 441 lượt
Naruto – Chapter 103 3:13 am 440 lượt
Naruto – Chapter 102 3:13 am 354 lượt
Naruto – Chapter 101 3:13 am 362 lượt
Naruto – Chapter 100 3:13 am 395 lượt
Naruto – Chapter 99 3:13 am 383 lượt
Naruto – Chapter 98 3:13 am 458 lượt
Naruto – Chapter 97 3:13 am 463 lượt
Naruto – Chapter 96 3:13 am 381 lượt
Naruto – Chapter 95 3:13 am 485 lượt
Naruto – Chapter 94 3:13 am 450 lượt
Naruto – Chapter 93 3:13 am 472 lượt
Naruto – Chapter 92 3:13 am 473 lượt
Naruto – Chapter 91 3:13 am 459 lượt
Naruto – Chapter 90 3:12 am 373 lượt
Naruto – Chapter 89 3:12 am 469 lượt
Naruto – Chapter 88 3:12 am 365 lượt
Naruto – Chapter 87 3:12 am 373 lượt
Naruto – Chapter 86 3:12 am 457 lượt
Naruto – Chapter 85 3:12 am 478 lượt
Naruto – Chapter 84 3:12 am 457 lượt
Naruto – Chapter 83 3:12 am 493 lượt
Naruto – Chapter 82 3:12 am 389 lượt
Naruto – Chapter 81 3:12 am 488 lượt
Naruto – Chapter 80 3:12 am 356 lượt
Naruto – Chapter 79 3:12 am 436 lượt
Naruto – Chapter 78 3:12 am 443 lượt
Naruto – Chapter 77 3:12 am 465 lượt
Naruto – Chapter 76 3:12 am 468 lượt
Naruto – Chapter 75 3:12 am 457 lượt
Naruto – Chapter 74 3:12 am 426 lượt
Naruto – Chapter 73 3:12 am 470 lượt
Naruto – Chapter 72 3:12 am 457 lượt
Naruto – Chapter 71 3:12 am 352 lượt
Naruto – Chapter 70 3:12 am 604 lượt
Naruto – Chapter 69 3:12 am 463 lượt
Naruto – Chapter 68 3:11 am 466 lượt
Naruto – Chapter 67 3:11 am 444 lượt
Naruto – Chapter 66 3:11 am 465 lượt
Naruto – Chapter 65 3:11 am 479 lượt
Naruto – Chapter 64 3:11 am 457 lượt
Naruto – Chapter 63 3:11 am 453 lượt
Naruto – Chapter 62 3:11 am 428 lượt
Naruto – Chapter 61 3:11 am 435 lượt
Naruto – Chapter 60 3:11 am 412 lượt
Naruto – Chapter 59 3:11 am 463 lượt
Naruto – Chapter 58 3:11 am 465 lượt
Naruto – Chapter 57 3:11 am 346 lượt
Naruto – Chapter 56 3:09 am 434 lượt
Naruto – Chapter 55 3:09 am 432 lượt
Naruto – Chapter 54 3:09 am 366 lượt
Naruto – Chapter 53 3:09 am 477 lượt
Naruto – Chapter 52 3:09 am 439 lượt
Naruto – Chapter 51 3:09 am 477 lượt
Naruto – Chapter 50 5:34 pm 394 lượt
Naruto – Chapter 49 5:34 pm 484 lượt
Naruto – Chapter 48 5:34 pm 448 lượt
Naruto – Chapter 47 5:34 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 46 5:34 pm 416 lượt
Naruto – Chapter 45 5:34 pm 424 lượt
Naruto – Chapter 44 5:34 pm 353 lượt
Naruto – Chapter 43 5:33 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 42 5:33 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 41 5:33 pm 391 lượt
Naruto – Chapter 40 5:33 pm 372 lượt
Naruto – Chapter 39 5:33 pm 427 lượt
Naruto – Chapter 38 5:33 pm 474 lượt
Naruto – Chapter 37 5:33 pm 488 lượt
Naruto – Chapter 36 5:33 pm 488 lượt
Naruto – Chapter 35 5:33 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 34 5:32 pm 444 lượt
Naruto – Chapter 33 5:32 pm 442 lượt
Naruto – Chapter 32 5:32 pm 487 lượt
Naruto – Chapter 31 5:32 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 30 5:32 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 29 5:32 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 28 5:32 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 27 5:32 pm 446 lượt
Naruto – Chapter 26 5:32 pm 344 lượt
Naruto – Chapter 25 5:32 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 24 5:32 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 23 5:32 pm 481 lượt
Naruto – Chapter 22 5:32 pm 348 lượt
Naruto – Chapter 21 5:31 pm 522 lượt
Naruto – Chapter 20 5:31 pm 504 lượt
Naruto – Chapter 19 5:31 pm 416 lượt
Naruto – Chapter 18 5:31 pm 441 lượt
Naruto – Chapter 17 5:31 pm 512 lượt
Naruto – Chapter 16 5:31 pm 438 lượt
Naruto – Chapter 15 5:31 pm 512 lượt
Naruto – Chapter 14 5:31 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 13 5:31 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 12 5:31 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 11 5:31 pm 471 lượt
Naruto – Chapter 10 5:31 pm 471 lượt
Naruto – Chapter 9 5:31 pm 498 lượt
Naruto – Chapter 8 5:31 pm 388 lượt
Naruto – Chapter 7 5:31 pm 499 lượt
Naruto – Chapter 6 5:31 pm 474 lượt
Naruto – Chapter 5 5:31 pm 479 lượt
Naruto – Chapter 4 5:31 pm 374 lượt
Naruto – Chapter 3 5:31 pm 430 lượt
Naruto – Chapter 2 5:30 pm 500 lượt
Naruto – Chapter 1 5:30 pm 475 lượt