Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 562 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 466 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 467 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 437 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 470 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 378 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 374 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 458 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 434 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 438 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 433 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 297 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 434 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 455 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 394 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 434 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 438 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 456 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 368 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 440 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 340 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 362 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 469 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 433 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 439 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 445 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 440 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 476 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 442 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 464 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 458 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 343 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 443 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 382 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 450 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 428 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 362 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 510 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 422 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 435 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 443 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 461 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 330 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 442 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 414 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 449 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 426 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 440 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 338 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 411 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 373 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 448 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 434 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 439 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 366 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 459 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 452 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 368 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 479 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 432 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 419 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 397 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 454 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 374 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 435 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 346 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 425 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 326 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 453 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 364 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 431 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 435 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 454 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 414 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 463 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 410 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 352 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 463 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 452 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 380 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 488 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 439 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 364 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 463 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 360 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 398 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 446 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 440 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 434 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 351 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 426 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 467 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 310 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 468 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 448 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 452 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 474 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 433 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 452 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 455 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 424 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 372 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 351 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 464 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 464 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 432 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 345 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 427 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 456 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 348 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 337 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 409 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 381 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 388 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 481 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 427 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 410 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 442 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 414 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 320 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 439 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 426 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 428 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 475 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 443 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 521 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 460 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 428 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 390 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 422 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 431 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 507 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 480 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 373 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 424 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 348 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 419 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 310 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 413 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 417 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 428 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 446 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 465 lượt
Bluetooth Mini ELM327 OBD2 II Auto Car OBD2 Diagnostic Interface Scanner Tool | Sunset Overdrive (PC) | The Equalizer 2 (2018) [BluRay] (1080p)