Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 176 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 201 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 220 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 248 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 215 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 213 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 230 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 222 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 229 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 179 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 315 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 207 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 331 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 394 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 290 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 376 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 289 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 334 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 339 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 332 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 365 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 392 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 408 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 433 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 490 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 367 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 341 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 423 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 431 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 311 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 453 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 521 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 357 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 447 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 484 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 473 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 468 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 483 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 352 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 421 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 441 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 451 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 453 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 484 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 475 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 470 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 478 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 437 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 367 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 356 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 482 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 341 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 411 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 402 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 414 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 494 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 389 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 427 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 396 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 398 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 353 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 391 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 423 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 450 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 389 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 443 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 433 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 345 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 501 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 446 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 504 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 426 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 472 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 516 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 590 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 541 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 560 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 457 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 559 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 526 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 502 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 474 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 451 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 545 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 522 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 477 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 489 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 602 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 477 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 512 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 486 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 471 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 499 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 493 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 400 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 538 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 506 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 496 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 543 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 342 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 529 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 529 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 576 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 557 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 491 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 502 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 480 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 401 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 637 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 577 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 545 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 530 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 533 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 434 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 427 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 526 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 488 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 547 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 555 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 573 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 499 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 403 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 531 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 515 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 605 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 470 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 545 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 492 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 559 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 540 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 533 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 514 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 455 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 417 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 553 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 570 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 533 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 516 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 514 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 618 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 439 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 445 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 494 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 577 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 580 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 423 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 523 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 568 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 495 lượt
Questions | Исторический | Desmeon Undone Feat Steklo NCS Release Mp3