Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 397 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 245 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 251 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 385 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 200 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 385 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 232 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 220 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 185 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 196 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 199 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 217 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 207 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 216 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 167 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 184 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 168 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 244 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 195 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 185 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 191 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 132 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 199 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 197 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 149 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 203 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 192 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 217 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 187 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 197 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 199 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 214 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 196 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 219 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 227 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 213 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 171 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 216 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 183 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 185 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 191 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 163 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 187 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 174 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 186 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 185 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 185 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 180 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 189 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 175 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 163 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 165 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 209 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 202 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 219 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 231 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 184 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 279 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 297 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 198 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 202 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 214 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 191 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 137 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 143 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 119 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 223 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 259 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 217 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 244 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 154 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 251 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 230 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 210 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 172 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 125 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 258 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 240 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 186 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 259 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 168 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 239 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 249 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 250 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 243 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 233 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 249 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 173 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 241 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 251 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 236 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 274 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 228 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 135 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 172 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 256 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 251 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 176 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 228 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 174 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 249 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 138 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 246 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 222 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 167 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 237 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 308 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 305 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 353 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 395 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 318 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 309 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 302 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 411 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 396 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 270 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 431 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 410 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 370 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 387 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 307 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 372 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 349 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 413 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 397 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 401 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 378 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 399 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 374 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 410 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 436 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 302 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 392 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 424 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 302 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 412 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 343 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 289 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 255 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 297 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 372 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 434 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 406 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 403 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 379 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 413 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 362 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 341 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 352 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 376 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 281 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 435 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 337 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 356 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 390 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 351 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 323 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 383 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 340 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 368 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 382 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 389 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 387 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 429 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 284 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 328 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 383 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 411 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 359 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 278 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 419 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 373 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 392 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 422 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 417 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 366 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 420 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 266 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 396 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 409 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 368 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 368 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 401 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 383 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 295 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 395 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 462 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 425 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 447 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 361 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 386 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 450 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 407 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 444 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 377 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 389 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 314 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 311 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 436 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 437 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 247 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 376 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 401 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 368 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 498 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 441 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 385 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 418 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 429 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 434 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 315 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 387 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 315 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 336 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 438 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 453 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 403 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 400 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 404 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 380 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 385 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 412 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 367 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 413 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 348 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 416 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 382 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 420 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 377 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 414 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 384 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 371 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 389 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 299 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 401 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 406 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 423 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 404 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 358 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 437 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 281 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 363 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 379 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 316 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 295 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 386 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 315 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 349 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 337 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 430 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 460 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 325 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 398 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 316 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 394 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 310 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 419 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 431 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 334 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 399 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 390 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 436 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 413 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 326 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 379 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 410 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 405 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 371 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 386 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 415 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 408 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 446 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 350 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 427 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 429 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 283 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 433 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 339 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 413 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 350 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 409 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 409 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 444 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 424 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 409 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 384 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 458 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 392 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 400 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 309 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 315 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 445 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 408 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 404 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 469 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 387 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 391 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 391 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 227 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 441 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 332 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 381 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 419 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 371 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 434 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 293 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 355 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 430 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 507 lượt
Start Anonymous Download | Regarder | Suburgatory (40)